Лични данни

Какви лични данни събираме и защо

  • Личните данни, които събираме при извършване на регистрация или поръчка като гост са: име, фамилия, адрес, телефон и email адрес. Те са необходими за да може екипът ни да провери дадена поръчка, да се свърже с потребителя при необходимост, както и да го уведоми при смяна на статуса на поръчаната от него стока. При публикуване на коментар или ревю, системата ни автоматично събира име, имейл и IP адрес за да е възможно при необходимост да извърши определени действия. 
  • За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт, съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

  • Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как защитаваме личните ви данни

  • Личните данни на потребителите в нашия сайт са подсигурени чрез криптиращ SSL сертификат, както и чрез защитите на хостинг провайдъра.

Бисквитки

  • Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Анализ

  • За анализ на събраните данни използваме модулите в нашата система, както и допълнително събиране и анализиране на данни посредством Google Analytics.